Znamenitosti Omišalj

Park Dubec
Predromanički plutej

Park Dubec, Omišalj

Park Dubec prostire se od zidina Omišlja do mora, na površini od oko 18 000 m2 s uređenim stazama u dužini od 995 m. Posebnu draž strmom terenu daju sporedne staze (poprečice) i stepenice u dužini od oko 300 m.Uređenje  parka počelo je 1925. godine, a  financiralo ga je ondašnje Kupališno povjerenstvo. Radovi su s prekidima trajali oko tri godine. Sadnja crnogorice i zimzelenoga raslinja trajala je sve do II. svjetskog rata. Posebnost parka je u potpuno sačuvanoj prirodi oplemenjenoj stazama, odmorištima, vidikovcima i novozasađenim raslinjem. Zbog toga je Dubec uzoran primjer prirodnoga parka, nastalog promišljenim, strpljivim i sustavnim ljudskim radom. Koliko je nastajanje parka za Omišljane bilo važno potvrđuje i činjenica da su mještani poklanjali vlastite terene za uređenje parka koji danas pruža prekrasan romantičarski ugođaj i uvelike oplemenjuje ljepotu omišaljskoga krajobraza. U neposrednoj blizini Omišlja, svega dva kilometra jugozapadno, u uvali Sepen nalaze se ostaci starokršćanske bazilike iz 5. stoljeća, najinteresantnijega (ne i jedinoga) spomenika tog lokaliteta.

Mirine Fulfinum
Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Mirine-Fulfinum, Otok Krk

Riječ je o jednobrodnoj, longitudinalnoj bazilici čiji je temeljni oblik latinski križ. Sačuvana je do visine krovišta i jedini je sačuvani sakralni objekt tog tipa ne samo na otoku Krku, nego i u cijelome Hrvatskom primorju, a prema nekim izvorima i najveći na Mediteranu.

Kao iznimno zahtjevan i skup projekt, bazilika je mogla biti jedino carska ili biskupska investicija čiji je smisao bio pokazati njihovu moć. S tom crkvom na ruševinama rimskoga grada Fulfinuma počeo je nicati novi kršćanski grad, no, njegove tajne stručnjaci tek trebaju otkriti.Lokalna tradicija crkvu povezuje s glagoljaškom benediktinskom opatijom Sv. Nikole, napuštenom u 15. stoljeću i preseljenom bliže Omišlju.Uokolo izvanredno sačuvanih zidova te crkve razvila se kasnoantička nekropola. Te grobnice-mauzoleji samo su djelomično istraženi.Danas se za taj impozantan ranokršćanski kompleks koristi toponim Mirine što je dijalektalni naziv za ruševine, kroatiziran od lat. murus – zid.Na Mirinama se tijekom ljetnih mjeseci organiziraju mnoge priredbe i svečanosti kojima se priziva duh prošlosti i time obogaćuje turistička ponuda općine Omišalj.

U uvali Sepen još je jedno vrijedno arhitektonsko nalazište: na plodnim ravnicama uz samu morsku obalu nalaze se ostaci antičkoga rimskoga grada Fulfinuma.Grad je nastao početkom 1. stoljeća, u doba raspada Rimskoga carstva. Riječ je o vojničkom naselju, utočištu isluženih rimskih ratnih veterana. Iako istraživanje i otkopavanje grada ni približno nije gotovo, već se sada može reći da je Fulfinum bio zamišljen kao grad vrhunskih civilizacijskih dosega. Pretpostavlja se, naime, da je, kao svaki drugi rimski grad, i Fulfinum imao pravilan raster ulica, forum, vodovod i sve urbane objekte: hram, gradske vile, stambene kvartove, zgrade javne namjene, terme, tržnicu, luku, prostrana skladišta, nekropolu.Ne postoje točni podaci kada je Fulfinum napušten. Pretpostavlja se da je grad „trajao“ 300 do 500 godina. Tijekom rasapa antičke civilizacije Fulfinum je vjerojatno bio jedna od prvih žrtava; zamišljen kao grad vrhunskih civilizacijskih dosega, otvoren i nježan, osjetljiv na najmanje udare u standard urbanoga života koje donosi nesigurnost kasne antike, dočekao je njen zaton zajedno sa svojim civilizacijskim tvorcem. Grad je srušen (samo na pojedinim mjestima ostaci zidova viši su od jednog metra), civilizacija uništena, a stanovnici povučeni u romanizirani grad Krk.Ostaci Fulfinuma danas su teško uočljivi jer se većim dijelom još nalaze pod zemljom, a djelomično i pod morem koje je u doba njegovoga procvata bilo dva metra niže od današnje razine.

Spomen dom Krčkog folklora
Ostale znamenitosti

Spomen dom Krčkog folklora

Spomen dom krčkog folklora , svojevrsna je “recepcija” za stari Omišalj, ali i za cijeli otok Krk po ovoj temi.

U njemu se u optimalnim uvjetima čuvaju najvrjedniji eksponati krčkoga folklora od kojih je najmarkantnija narodna nošnja Omišlja, ali samo jedan njen  dio… Tu  ima i nakita i glazbala i uporabnih predmeta, prezentiranih nenametljivo i u balansu s veličinom prostora i njegovom namjenom… Tu je i ekran (plazma) na kojoj dvojkinje sope “Tome Veli” , “pravlja” “Miko Škurić” ili kantaju Dobrinjci, “tencaju” Bašćani ….

Ostale znamenitosti

Na omišaljskom području bilo je ili i sada postoji više crkvenih objekata sa znatnom kulturnopovijesnom vrijednošću. Tu je na prvome mjestu, župna crkva Uznesenja Marijina. Crkva se spominje 1180, ali vjerojatno je i starija. Vrlo je uspjeli rozeton na pročelju iz 1405. Uz crkvu vezana je i svetkovina Stomorina koja se slavi 16. kolovoza, odnosno dan nakon blagdana Vele Gospe.

  • Gradska loža iz XVI. stoljeća, koja je u prošlosti služila kao sudnica i za obavljenje svih javnih poslova
  • Kapela Sv. Antona iz VI. stoljeća Kapela Sv. Jelene iz XV. stoljeća u kojoj se čuva ploča čiji tekst govori o gradnji vodovoda u rimskom gradu Fulfinumu
  • Kapela Sv. Ćirila među najstarijim crkvama i kapelama
  • Smitir -  ostaci starog groblja
  • Galerija “Lapidarij”, Placa, Omišalj
MENU