Znamenitosti Njivice

Predromanički plutej

Predromanički plutej

Predromanički plutej

Nedavnim otkrićem predromaničkoga pluteja (plutej – pregradna ploča, ograda) otkriveni su antički korijeni Njivica.Do otkrića pluteja, osnutak Njivica vezivao se uz 1474. godinu kada su Njivice prvi put spomenute u darovnici krčkoga kneza Frankopana koji je tim dokumentom dio svojega posjeda darovao Nikoli Lončariću, istodobno od njega tražeći jamstvo da će skrbiti o crkvi Sv. Marije od Porođenja (danas je to Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije) i službi Božjoj. Plutej je dokazao da su Njivice nastale prije 15. stoljeća. Naime, plutej je izvorno  pripadao crkvi čija lokacija još nije poznata, ali se zna da je u toj crkvi dijelio prostor prezbiterija od prostora za vjernike.Na pluteju se nalaze četiri polja razdijeljena troprutim trakama, a u prva dva javlja se motiv golubice, odnosno križa. Ukrasi na pluteju tipično su predromanički pa se pretpostavlja da je i crkva u kojoj je plutej prvotno stajao također iz tog vremena (11. stoljeće). Štoviše, ta je crkva morala biti izgrađena negdje u blizini današnje, na što ukazuju i nedavno otkriveni antički nalazi iz okolice. To pak navodi na zaključak kako i mjesto Njivice vrlo vjerojatno ima antičke korijene.Plutej se danas čuva u župnoj Crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u kojoj je i izložen

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Današnja je crkva sagrađena 1905.godine na mjestu nekadašnje kapele Sv. Marije od Porođenja koja je bila vlasništvo krčkih knezova Frankopana. U crkvenoj se sakristiji čuva oltarna pala iz 1586. godine prema kojoj je slikar Ivan Volarić izradio onu na glavnom oltaru. Svetište s koncilskim oltarom prema puku uređeno je 1978. godine, prema nacrtu o. Vinka Fugošića, a na inicijativu  domaćega svećenika popa Josipa Jurjevića. Godine 1996. završena je temeljita obnova crkvenih interijera i eksterijera. U Crkvi se čuva i predromanički plutej čije je otkriće ukazalo na antičke korijene Njivica.

MENU